Par jogu
Latviski По русски English
Apmācības skolā
Par skolu
Atsauksmes
Bibliotēka
Kontakti


Cik Jums ir gadu?
Mazāk par 14
14-17
18-21
22-28
29-39
40-55
virs 55
 
(Nobalsot varat vienreiz dienā)
balsošanas rezultāti »


 
 


 

.
 
 
Sīkāk par jogu
 
   Statistiskie, dinamiskie un elpošanas vingrojumi, kas tiek lietoti mūsu  kursā, ir bāzēti uz jogas vingrojumiem un elementiem.
   Lielākajai cilvēku daļai joga saistās ar asanām – speciāliem fiziskiem vingrojumiem. Paši pa sevi šie vingrojumi nav nekas īpašs. Mehāniski tos pildot, tie nav vairāk efektīvi, kā parasta vingrošanas kompleksa izpilde.
Asanas ir daļa no praktisko zināšanu sistēmas, kas virzīti uz cilvēka attīstību un to praktizēšanai ārpus šīs sistēmas nav lielas jēgas.
 
   Ir ļoti daudz literatūras, kur var atrast asanu aprakstu. Un tajā ir aprakstīts, kā tehniski pareizi tos pildīt. Bet grāmatas nevar sniegt jums informāciju par to stāvokli, kādā šie vingrojumi tiek pildīti.
   Mehāniska asanu izpildīšana - ārējās formas kopēšana, dod ļoti maznozīmīgu efektu, un cilvēks, nejūtot rezultātu, pamet nodarbības, tā arī nenovērtējot jogas iespējas.
   Iekšējais stāvoklis, kādā pildāmas asanas un citi elementi, tiek nodots tiešā saskarsmē ar instruktoru, kurš šādu pieredzi uzkrāj regulāri nodarbojoties ar Garīgo praksi, māk dalīties ar šo stāvokli un apmācīt citus. Vispirms te ir runa par atbrīvošanās, iekšēja klusuma un miera, izbaudīšanas stāvokļiem. Tas ir sākums.
   Mūsu Relaksācijas jogas un smieklu terapijas kursā mēs ne tikai stāstām par šiem stāvokļiem, bet arī praktiski apmācām cilvēkiem tādus elementus, kā dziļa atbrīvošanās, iekšējs klusums (Austrumos lieto terminu “tukšums”), bet izbaudīšana ir kā dabisks pavadošs efekts, pareizas elementu izpildīšanas kritērijs.
   Tieši strādājot pie iekšējā satura notiek attīstība. Tam pakārtojas visi ārējie faktori, tai skaitā fiziskā ķermeņa stāvoklis – tas pārveidojas, atjaunojas veselība, lokanība, līdzsvars un harmonija.
 
   Asanas - tā ir tikai neliela, bet obligāta jogas daļa, kā praktisku elementu sistēma, kas virzīta uz cilvēka attīstību. Tās tiek mācītas un izpildītas kompleksā ar citiem elementiem un vingrojumiem.
   Joga vai Garīgā prakse – tā ir tieši praktisko zināšanu sistēma, kas virzīta cilvēku pilnveidošanai. Turklāt fiziskā ķermeņa harmonisks stāvoklis tiek izskatīts tikai kā sekas darbam pie iekšējās attīstības, jo ķermenis – tā ir tikai mūsu organisma daļa, turklāt ne tā svarīgākā.
   Tāpēc mūsu nodarbībās mēs sniedzam pietiekamu teorētisko materiālu, ļaujot cilvēkam saprast – ko un kāpēc viņš dara un kurp tas ved.
 
   Nodarbībās tāpat tiek lietoti lūgšanas elementi (nevis vārdi, bet iekšējais stāvoklis), smieklu elementi. Tas viss, kompleksi iedarbojoties, palīdz cilvēkam atvērties un sākt uztvert pasauli pilnīgāk, bagātinot savu dzīvi un padarot sevi laimīgāku.
   Smiekli bez savas pamata funkcijas – dziļi attīstīt cilvēka ķermeni visos līmeņos, sagatavo organismu arī pilnīgākai un efektīvākai fizisko un elpošanas vingrojumu uztveršanai.
 
   Visi vingrojumi un nodarbību elementi ir ļoti vienkārši, bet aiz šīs vienkāršības – bezgalīgs apgūšanas dziļums.
 
   Šīs praktiskās zināšanas cilvēks var pielietot ikdienas dzīvē, lai to mazāk ietekmētu stresa situācijas, slikta pašsajūta un lai viņš mācētu uzturēt sevi normālā, harmoniskā stāvoklī.
 
   Regulāru nodarbību rezultātā cilvēks pārskata savas vērtības, pasaules redzējumu, attieksmi pret daudzām lietām, kļūst iekšēji vairāk pieaudzis, stiprāks un viedāks. Kā sekas vispusīgai cilvēka attīstībai, atjaunojas fiziskā veselība, notiek visa organisma kopumā attīrīšanās un atjaunošanās.
 
    Un, kas ir ļoti svarīgi, cilvēka organisms sagatavojas tālākai Apziņas attīstības prakses apgūšanai. Ja ir vēlēšanās, ir iespēja turpināt padziļinātu apmācību.
 
   
  

Top.LV

 

 

 
Copyright © 2002-2024 Международный центр Путь человека.
Copyright © 2024 K.K.Kukurs